મોરલ સ્ટોરી (ગુજરાતી) – મૂર્તિકારનો ઘમંડ

મોરલ સ્ટોરી: એક મૂર્તિકાર હતો. તે એવી બનાવતો હતો કે તેની મૂર્તિઓને જોઈને સૌ કોઈને એવું લાગતું કે જાણે મૂર્તિ જીવત હોય. આસપાસના ગામડાઓમાં પણ તેનું પ્રસિદ્ધિ પેલાઈ ગઈ હતી. …

Read More

મોરલ સ્ટોરી (ગુજરાતી) – ધીરજના ફળ મીઠાં

મોરલ સ્ટોરી: એક કુંભાર હતો. તે માટીના સુંદર વાસણો બનાવતો હતો. ઠંડીની મોસમ ચાલી રહી હતી. વાસણો બનાવતા બનાવતા તેણે સુંદર ચાર અને મોટા ઘડા પણ બનાવ્યા. આ ઘડા સુંદર …

Read More

મોરલ સ્ટોરી (ગુજરાતી) – સુથાર અને તેના લાકડા

મોરલ સ્ટોરી: સુથાર એક દિવસ પોતાના ઘર તરફ પરત ફરી રહ્યો હતો. માર્ગમાં તેને મોટું લાકડું મળ્યું. તે તેને ઘરે લાવ્યો. સુથારે વિચાર્યું કે હું આ લાકડાંમાંથી રાજા માટે ભવ્ય …

Read More